obrJednotka požární ochrany

Jednotka PO obce Hajnice je zařazena do kategorie JPO II/1. Je v ní zařazeno 16 členů SDH Hajnice, kde je 5 velitelů, 9 strojníků - řidičů, 9 nositelů dýchací techniky, 6 obsluh motorových pil a 15 spojařů. Díky dlouholeté podpoře ze strany obce jednotka disponuje velmi dobrým technickým zázemím. K zásahům vyjíždíme repasovanými vozy LIAZ 101, CAS 24; TATRA 148, CAS 32 a AVIA 30, DA 8, každý člen má ve své osobní výbavě pracovní komplet PS II, přilbu PAB FIRE, zásahovou obuv, plášť s tepelnou vložkou JUPITER, opasek, sekeru, univerzální klíč, rukavice. Jednotka vlastní i 15 zásahových kompletů (DEVA - FIREMAN III, TOFI - FIREGUARD II) spolu s nomexovými kuklami. Ty jsou určeny hlavně nositelům dýchací techniky, kteří na svých bedrech nosí dýchací přístroj SATURN S7 od firmy MEVA. Pro komunikaci nejen u zásahu nám slouží mobilní radiostanice MOTOROLA GM950 a GM360 a 4 přenosné radiostanice GP360.


obrVyhlašování požáru

sirena Vyhlášení požární poplachu se u nás provádí tak, že operační v Trutnově zavolá na telefonní číslo, pomocí kterého se automaticky spustí siréna na Obecním úřadu v Hajnici. Toto (z pochopitelných důvodů tajné) číslo má k dispozici ještě starosta obce a velitel jednotky. V roce 2005 jsme zakoupili SMS-systém, který automaticky odešle zprávu v podobě datové věty všem členům výjezdového družstva na jejich mobilní telefony.

Poslední výjezdy: